Σκόνη για προφορικό

λυζίνη της aspirin dl, amoxycillin & κάλιο clavulanate, φαρμακευτικές σκόνες.