Φαρμακευτική μετάγγιση

φαρμακευτική έγχυση, metronidazole έγχυση, pantoprazole έγχυση.