Μικρή έγχυση όγκου

ιατρική μετάγγισης, έγχυση γλυκόζης, Έγχυση Metronidazole.