ιατρική παραδοσιακού κινέζικου

Κινεζικές βοτανικές θεραπείες, Chloramine Β, Κινεζική βοτανική ιατρική.