Αντιπυρετικά αναλγητικά

Αντιπυρετικό αναλγητικό, ταμπλέτα 500mg παρακεταμόλης, παιδιατρική παρακεταμόλη.