χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Ενεργό φαρμακευτικό συστατικό
Ιατρικός μεσάζων
Φαρμακευτικές ταμπλέτες
Φαρμακευτικές κάψες
Σκόνη για προφορικό
Σκόνη για την έγχυση
Μικρή έγχυση όγκου
έγχυση διατροφής
Φαρμακευτική μετάγγιση
Διαδερμικό μπάλωμα
Αντιπυρετικά αναλγητικά
Αντιβακτηριακή ιατρική
Καρδιαγγειακά φάρμακα
ιατρική γυναικολογίας
ιατρική παραδοσιακού κινέζικου
Ιατρικά εφόδια προσωπικής φροντίδας