Ιατρικός μεσάζων

Chloramine Τ, ιατρικές πρώτες ύλες, chloramine σκόνη.