Ιατρικός μεσάζων

Chloramine Τ, chloramine σκόνη, ιατρικές πρώτες ύλες.