Φαρμακευτικές ταμπλέτες

η ταμπλέτα διαμορφώνει το φαρμακευτικό είδος, Ταμπλέτες Metronidazole, Ταμπλέτα ιατρικής.