Φαρμακευτικές ταμπλέτες

Ταμπλέτα ιατρικής, η ταμπλέτα διαμορφώνει το φαρμακευτικό είδος, Ταμπλέτες Metronidazole.