Αντιβακτηριακή ιατρική

αντιβακτηριακό φάρμακο, ιατρική καψών, κάψες azithromycin.