Αντιβακτηριακή ιατρική

αντιβακτηριακό φάρμακο, κάψες azithromycin, ιατρική καψών.