Σκόνη για την έγχυση

pantoprazole νάτριο sesquihydrate, Έγχυση νατρίου ηπαρίνης, Νάτριο Pantoprazole.