Ενεργό φαρμακευτικό συστατικό

biotin βιταμινών χ, Φαρμακευτικές δραστικές, φαρμακευτικές πρώτες ύλες.