χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Ενεργό φαρμακευτικό συστατικό
Ιατρικός μεσάζων
Φαρμακευτικές ταμπλέτες
Σκόνη για προφορικό
Σκόνη για την έγχυση
Μικρή έγχυση όγκου
έγχυση διατροφής
Φαρμακευτική μετάγγιση
Αντιπυρετικά αναλγητικά
Αντιβακτηριακή ιατρική
Καρδιαγγειακά φάρμακα
ιατρική γυναικολογίας